Miten ajatuksesi vaikuttavat elämääsi? Psykologian tärkein oppitunti: ABC-malli.

Päivitetty: 16. lokak. 2020

Haluan jakaa teille yhden tärkeän mallin omien tunteiden ja ajatusten tutkailuun ja työstämiseen! Itselleni tämän sisäistäminen on ollut mullistava kokemus, toivottavasti teille myös. Jos saisin vain pitää vain yhden oppitunnin psykologiasta, tämä voisi jopa olla tämä!


Oletkin varmaan jo kuullut, etteivät ajatuksesi ole sama asia kuin todellisuus. Ajatukset ovat tekemiämme tulkintoja todellisuudesta. Eri ihmiset tekevät samanlaisista tilanteista eri tulkintoja ja päätyvät näin erilaisiin reaktioihin ja käyttäytyvät eri tavalla. Kognitiivinen psykologia selkeyttää meille tätä käyttäen ABC-mallia.


ABC-mallin mukaan meidän tekemämme tulkinnat (=ajatukset) tilanteista vaikuttavat siihen, mitä tunnemme ja miten reagoimme kyseisiin tilanteisiin. Eri tulkinnat tuottavat erilaisen reaktion ja sitä kautta erilaista käyttäytymistä. Tulkinnoillamme on siis suuri vaikutus meidän elämään ja mielen hyvinvointiin!


Onko ABC-malli sinulle tuttu?


Se on erinomainen ja laajasti käytetty psykologinen työkalu, jonka avulla voi tarkastella ja kehittää omia ajatuksiaan. Sen mukaan tilanne (A) herättää meissä ajatuksia (B), jotka puolestaan herättävät meissä tunteita ja saavat meidät käyttäytymään tietyllä tavalla (C). Olemme usein tietoisia ulkoisesta tilanteesta (A) ja sen meissä herättämästä reaktiosta (C). Ajatuksemme (B) ovat puolestaan niin automaattisia, ettemme aina edes huomaa tekevämme tilanteista tulkintoja. Nämä tulkinnat kuitenkin ovat olennaisia mielen hyvinvoinnin kannalta.⠀Mallin tärkeimmät opit ovat erottaa ajatuksemme todellisuudesta ja huomata tunteiden taustalla piilevät ajatukset/tulkinnat. Näin pystymme huomaamaan miten voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiin tulkintojemme kautta.


Elämässä sattuu usein asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Esimerkiksi säähän, onnettomuuksiin, ajan kuluun tai muiden ihmisten päätöksiin on vaikea tai mahdotonta vaikuttaa! Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia tulkintoja teemme kohdatessamme näitä erilaisia, ikäviäkin, tilanteita.


Jotkin ajatuksemme ovat olleet kanssamme pitkän aikaa ja vaikuttavat meihin lähes tiedostamatta monissa eri tilanteissa. Niitä ovat uskomukset esim. itsestämme, maailmasta ja muista ihmisistä. Nämä uskomukset vaikuttavat siihen, millaisia tulkintoja teemme erilaisissa tilanteissa. Ihminen, joka uskoo olevansa arvokas ja muiden ihmisten tahtovan hänelle hyvää, tekee erilaisia tulkintoja kuin ihminen, joka uskoo olevansa riittämätön ja maailman olevan turvaton.‼️


Joskus ajatusten tutkiminen ja kehittäminen vaatii enemmän työtä, joskus pelkkä pysähtyminen ja todellisuuden erottaminen omista ajatuksista riittää. Kun omat ajatukset tunnistaa ”vain” ajatuksiksi eli ts. joksikin, johon voimme itse vaikuttaa, voimme alkaa löytämään vaihtoehtoisia, mielellemme lempeämpiä tulkintoja.


Alla vielä käytännönläheisen esimerkin ABC-mallista kahden eri tulkinnan kautta. Useimmilla on varmaan kokemusta tästä tilanteesta.. 👉🏼Huomaatko, miten tulkinta vaikuttaa reaktioon ja lopulta myös siihen, miten elämäsi tilanteet etenevät? Millaisissa tilanteissa sinä voisit kokeilla esimerkin mukaisesti lempeämpien tulkintojen muodostamista?


Oliko tämä malli teille jo tuttu? Kuulen mielelläni teidän ajatuksia malliin liittyen, laittakaa kommenttiä ja kysymystä tulemaan! 👇🏼